ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนปีเตอร์
-ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
-ชม พระราชวังเครมลิน
-ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่
-ชม โบสถ์อัสสัมชัญ
-ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน
-ชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัส

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง